View Project

Norwegian AI Directory

STUD: Woit Tracking system for strength training at health clubs


Description:

Dagens usikkerhet for helseklubbene og idrettslag er knyttet til innsatsen, progresjonen og kvaliteten på enkeltpersoners og/eller idrettsutøveres gjennomføring av styrketreningen. Treningsplanene er manuelle og papirbaserte. De brukes til å planlegge, utføre og logge treningen, i tillegg til manuell registrering av data ved hjelp av apper og ulike nettsteder. Dette er et problem fordi forhåndsdatabasen er vanskelig å sette inn i systemet for å hente ut verdifull innsikt. Smartklokker har endret cardio treningsmarkedet takket være automatisk samling av treningsdata som visualiseres for brukeren. Vi mener et lignende resultat kan oppnås ved å implementere et tracking-system på styrketreningsrommene. Et system som samler slik data vil ikke bare gi et betydelig positivt bidrag til seriøse idrettslag, men også for den generelle folkehelsen i befolkningen. Vi vil øke utøverens motivasjon for kondisjon, styrke og rehabilitering. Woit har bygget et tracking-systemet basert på ettermontering av elektroniske sensorer på treningsutstyr som allerede er eid av operatørene av styrkerommet. Dataene er lett tilgjengelig i skyen i sanntid. Slik vil brukeren alltid være synkronisert med styrkedataen og progresjons-statistikk. STUD-ENT støtten har så langt bidratt til utviklingen av et minimum levedyktig produkt som består av sensorenheter, app og cloud-strukturen. I tillegg er det søkt patent for sensorsenhet som monteres på treningsapparater. Tracking-systemet har blitt testet ut med potensielle kunder og sluttbrukere, der målet har vært å validere og dokumentere både den tekniske løsningen, forretningsmodellen og påvirkningen hos sluttbrukeren. Prosjektet fortsetter etter STUD-


Project leader: Blend Adnan

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 999378

Institution: WOIT AS

Address: NA