View Project

Norwegian AI Directory

Økt sikkerhet i dype brønner Ultralyd for å differensiere fluider og faste materialer bak stålrør


Description:

Hovedmålet i doktorgradsarbeidet er prosessering på feltdata fra dypshavsbrønner, hvor Ph.D. kandidaten vil arbeidet med å teste og utvikle nye algoritmer som skal betydelig forbedre identifiseringen og verifisering av sementeringen som en sikker barriere for CO2 lagring. Løsningen vil gi svar på om det er et fast materiale eller en fluid bak stålrøret. Forskningsprosjektet vil fokusere på algoritmeutvikling i en iterativ prosess med bruk av brønndata, numerisk modellering og laboratoriearbeid. Et viktig bidrag for å nå togradersmålet fra Paris-avtalen er å lagre CO2 i naturlige porøse reservoarer dypt nede i bakken. Heldigvis finnes det flere typer takbergarter i Norge og på norsk sokkel, men fordi disse reservoarene ligger dypt nede i bakken, er man nødt til å bore brønner hvor man pumper CO2 ned for lagring i den porøse formasjonen. I brønnen vil det bli satt et stålrør for å forhindre fluider fra omliggende formasjon å lekke ut. Man er helt avhengig av at baksiden av stålrøret fylles med sement og lager en ugjennomtrengelig plugg, noe som verifiseres ved å bruke ultralyd. Teorien bak verifiseringen er ekstremt kompleks, og det er stort behov for nye metoder for å prosessere måleresultatene fra brønnen. Den foreslåtte løsningen vil gi langt bedre verifisering enn eksisterende alternativer. Om man ikke kan verifisere sementeringsjobben, blir det raskt store utgifter om man må bore et sidesteg. Alternativt, hvis man tolker feil og ringrommet ikke er forseglet, kan konsekvensene bli enorme med tanke på miljøskader og økonomiske utgifter. Så langt har forskningen resultert i en metode som kan både avgjøre om ringrommet er fylt med en fluid eller et fast stoff, og hvis det er fylt med et fast stoff avgjøre trykkhastigheten til materialet i ringrommet. Siden faste stoffer delvis er karakterisert av trykkhastigheten kan metoden bidra til å bestemme hvilket materielle som befinner seg i ringrommet.


Project leader: Stig Støa

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1619998

Institution: EQUANOSTIC AS

Address: NA