View Project

Norwegian AI Directory

PiCoVATT: Piezo-styrt variabel demping


Description:

Prosjektet har blitt startet opp og fremdriften er iht. plan. Vi har landet på et design som går til første runde produksjon av brikker. Dette og et påfølgende større arbeid med evaluering og prototyping skjer rundt årsskiftet og mest rett på begynnelsen av 2022. Basert på dett vil man i løpet av 2022 kunne si mer om veien videre.


Project leader: Olav Kvaløy

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7695000

Institution: MINUENDO AS

Address: NA