View Project

Norwegian AI Directory

H-SEIF Harvesting value from big data and digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework


Description:

H-SEIF er et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker. Første fase av Human Systems Engineering Innovation Framework handlet om å utvikle Teknologi med empati. Selskapene identifiserte at de trengte et rammeverk som oppmuntrer til (1) tidlig validering av nye konsepter (2) overføring av menneskelig innsikt, og (3) å utforske "wow"-innovasjoner blant ingeniører. H-SIEF rammeverket er et sett med samarbeidsverktøy og metoder med grunnlag i fagfeltene systems engineering, systemarkitektur, systemorientert design og deltakende design, og med hensikt å forbedre radikalt, banebrytende og disruptive innovasjoner. Denne fasen, Fase 2 av Human Systems Engineering Innovation Framework (H-SEIF 2) vil skape et samarbeidsrammeverk som styrker effektivt systemutvikling, spesielt rettet mot å lage datastøttede tidlige beslutninger. Dette prosjektet vil utvide samarbeidsrammeverket og åpne opp muligheten for å kunne ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt ved å få tak i usagt informasjon og tilgjengeliggjøre denne til nyttig kunnskap tidlig i systemutviklingen. Prosjektet vil oppdatere eksisterende rammeverk med det siste innen simuleringer, digitale tvillinger, dataanalyse og stordata-løsninger. Mye av forskningen skjer gjennom ekspertmiljøet til Systems Engineering ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og arkitekt- og designhøyskolen (AHO). Det er ansatt to fulltids vitenskapelige ressurser gjennom 2021. Ni ulike bedriftspartnere stiller datadrevne prosjekter som laboratorium, for å sikre problemnær forskning. Det Kongsberg-baserte utviklingshuset Semcon eier og leder prosjektet, som har som mål å bidra til å sikre norsk industris konkrurransekraft og relevans på innovasjon og nytenkning innen den datadrevne økonomien. Dette prosjektet er med på å gjøre norsk næringsliv mer robuste i møtet med fremtiden, og det er helt avgjørende at akademia og industrien jobber så tett sammen for å møte de globale utfordringene Et viktig utgangspunkt er at landskapet rundt bedriftene og kundene vil bli forandret. Pandemien har vist hvor sårbare globale varekjeder er. Klima- og naturkrisen vil stille større krav til regenerative prosesser på alle nivåer for å begrense fotavtrykk og gjenbruke ressursene. Prosjektet har identifisert hvor vi er i dag og hva slags felles framtidsvisjon vi ser for oss og ønsker. Framover er en viktig del av forskningsspørsmålene hvordan vi kan bidra til at vi kommer dit.


Project leader: Kristina Schnell

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14566573

Institution: SEMCON NORGE AS

Address: NA