View Project

Norwegian AI Directory

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)


Description:

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste annen infrastruktur, og ved lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av varer (og etter hvert mennesker). Ubemannede fly har allerede demonstrert sin egnethet til bruk bl.a. i søk og redningsaksjoner, og anvendelsen til både ideelle og kommersielle formål er forventet å vokse radikalt i løpet av de nærmeste årene. Værforhold som regn, kulde og tåke er en stor utfordring for ubemannede fly, og den aller største risikofaktoren er oppbygging av is på flyets overflater under flyvning. Når isen bygger seg opp, endres flyegenskapene, noe som i ytterste konsekvens kan føre til at flyet styrter. I dag velger operatørene av ubemannede fly å avbryte eller kansellere planlagte operasjoner når det er risiko for isingsforhold. Paradoksalt nok er det gjerne under krevende værforhold at behovet for bruk av ubemannede fly til for eksempel søk og redning er aller størst. Automatiserte verktøy for planlegging av en optimal flyrute er helt nødvendig for å sikre autonomien til ubemannede fly. Dagens ruteplanleggingsverktøy er begrenset til geografiske koordinater for å unngå kollisjon med hindringer og terreng samt værmeldingstjenester som varsler været for noen timer av gangen. For å kunne hente ut det fulle potensialet knyttet til ubemannet luftfart, må fremtidens ruteplanleggingsverktøy hensynta krevende meteorologiske forhold som ising. Som tilsvar på denne utfordringen er prosjektet i gang med å utvikle grunnlaget for et ruteplanleggingsverktøy for ubemannede fly under krevende værforhold. Verktøyet vil baseres på verifiserte historiske og realtime meteorologiske data, avanserte algoritmer og modeller. Per i dag er det første rammeverket for modellene under utvikling samt studier av relevante kilder for værdata og utvalgte geografiske områder for analyse. De første sammenligningsstudiene mellom værmelding og data innsamlet under flyvning vil bli gjennomført i etterkant av flytester i desember 2021. Ruteplanleggingsverktøyet kompletterer UBIQ Aerospaces' D*ICE løsning ved å tilby mulighet for optimal ruteplanlegging under isingsforhold samt autonom deteksjon og fjerning av is på flyet.


Project leader: Richard Hann

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14910000

Institution: UBIQ AEROSPACE AS

Address: NA