View Project

Norwegian AI Directory

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT


Description:

RESPINOR utvikler en banebrytende utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasienter på intensivavdelingen. DXT har de første ultralydsensorene som kan festes på huden for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pustemuskel, diafragma (mellomgulvet). RESPINOR har positive resultater fra nylig ferdigstilte kliniske studier i Frankrike, Italia og Norge, for det første segmentet, pasienter på respirator (mekanisk ventilasjon, MV). Disse studiene viste at pasienter som feilet avvenning fra respirator hadde en lavere diafragma-bevegelse enn pasienter som hadde en vellykket avvenning fra respiratoren. Dette betyr at DXT kan detektere om diafragma er sterk nok til å sikre en vellykket respiratoravvenning. Vi identifiserte en terskelverdi på 1.1cm, og dermed fikk «proof of concept confirmed». Dette vil bli ytterligere dokumentert i prosjektet, som en del av den pågående DE-RISK WF studien. Vår ambisjon er å utvikle «the next vital sign for assessing work of breathing». For hver eksta dag en pasient ligger på MV, øker risikoen for permanent svekkelse av pusteevnen. Samtidig, dersom pasienten taes av for tidlig, risikerer man reintubasjon, en prosedyre som medfører høy risiko for pasienten. Spesialisten må hele tiden balansere behovet for MV med å få pasienter av respiratoren så tidlig som mulig. DXT vil være den første teknologien som gir en presis, ikke-invasiv, kontinuerlig måling av pustemuskelen for å objektivt støtte avvenningsprossessen fra MV. Når pasienter ligger på respirator, vil diafragma signifikant svekkes allerede etter første dag. Utfordringer med å avvenne pasienter fra respirator kan være direkte knyttet til at diafragmamuskelen har blitt for svak. Til tross for dette, utføres ikke overvåking av diafragma rutinemessig. . Opp mot 30% av pasientene reintuberes etter at de koples fra respirator, en prosedyre som medfører høy risiko for pasienten. Diafragma dysfunksjon er ofte under-diagnostisert, og med DXT vil man bedre klinisk beslutningstaking av kritisk syke pasienter, ved å kontinuerlig måle diafragmabevegelsen i sanntid med en brukervennlig, ikke-invasiv teknologi. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle prediktive indekser for å optimalisere tiden pasienter ligger på respirator ved å etablere cut-off-verdier for å predikere utfallet av avvenningsprosessen. Med et vellykket prosjekt, vil DXT optimalisere tidspunkt for ekstubasjon, redusere reintubasjonsraten, forbedre pasientbehandlingen og dermed redusere kostnader for sykehuset og samfunnet. Prosjektkonsortiet består av RESPINOR og to akademiske partnere: Hôpitaux Universitaires Pité Salpêtrière i Frankrike; og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Norge. Etter vellykket prosjektstart i januar 2021, har alle oppsatte milepæler blitt nådd. Den kliniske studien startet i henhold til plan med første godkjenning av etisk komité i Q1 2021, etterfulgt av første pasient inkludert i april 2021 ved Rikshospitalet. Dette var en COVID-19 pasient. Over 100 pasienter har så langt blitt inkludert i den kliniske studien. Finansiell milepæl har også blitt nådd, med en suksessfull emisjon på ca. 20 millioner NOK i september 2021. Partner-sykehusene er svært fornøyde med DXT, og framhever spesielt brukervennligheten som en stor fordel med teknologien.


Project leader: Geir Torheim

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14174000

Institution: RESPINOR AS

Address: NA