View Project

Norwegian AI Directory

Hunting the humpback salmon


Description:

"Jakten på pukkellaksen" er et innovasjonsprosjekt som handler om å modernisere norsk vassdragsforvaltning ved bruk av innovativ teknologi, og samtidig ivareta stedegne økosystemer og habitat. Nord-Norge har de siste 4 årene stått ovenfor en invasjon av pukkellaks som truer de stedegne lakseartene langs kysten, og vi mangler de rette verktøyene for å forhindre at pukkellaksen etablerer seg. Samtidig mangler vi også forskningsdata på arten og hvordan den påvirker de lokale miljøene. Dette prosjektet er første steg i en større satsing for å utvikle både teknologi og metoder som muliggjør mer effektiv og moderne forvaltning av norske vassdrag, ivaretakelse av stedegne økosystemer, og sette Norge helt i front av innovativ vassdragsforvaltning. Betydningen av prosjektet har både nasjonalt og internasjonalt potensiale. Tradisjonell vassdragsforvaltning bruker per i dag metoder og teknologi fra 60- og 70-tallet, og det foreligger et stort potensiale for både relevant teknologiutvikling og utarbeidelse av nye nasjonale standarder og prosedyrer.


Project leader: Thomas Bjørnå

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Kommuner

Sector: Offentlig sektor

Budget: 5227985

Institution: MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

Address: NA