View Project

Norwegian AI Directory

Next generation radio architecture for accurate localization


Description:

Lokalisering er prosessen med å finne plassering av en enhet, enten i et innendørs eller et utendørs miljø. Lokalisering brukes i blant annet smarte byer, industri, medisin og redningstjenester. Nylig har lokalisering blitt brukt til å advare brukere om avstand til andre brukere hjelp av Bluetooth-kommunikasjon, for å redusere spredning av SARS-CoV-2. Det er rikelig med forskningsmuligheter for å forbedre teknologien og muliggjøre nye brukstilfeller som XR (cross-reality), autonome kjøretøyer og droner. Nye frekvensbånd med høy båndbredde er en viktig faktor for å oppnå høy nøyaktighet i lokalisering. Nåværende maskinvare bruker per idag mye effekt for å oppnå høy nøyaktighet i disse høyfrekvensbåndene. Målet med forskningen er å lage IC (Integrated Circuits) for å oppnå nøyaktighet på centimeternivå når det gjelder å finne et objekt, mens det er tilstrekkelig lite strøm til å støtte batteridrevne enheter. Avstand mellom to enheter estimeres ved å måle tiden det tar for radiobølger å forplante seg fra en enhet til den andre. De viktigste utfordringene for nøyaktig lokalisering er støy og refleksjoner av radiobølger fra andre gjenstander. Prosjektet innebærer å utvikle matematiske modeller av systemene for å komme til den optimale radioarkitekturen og spesifikasjonene til blokkene. Radiokretser designes deretter for å tilfredsstille kravene til lav effekt og høy posisjonsnøyaktighet ved hjelp av IC-designverktøy. Kretsene produseres og deretter testes i et laboratorium. Prosjektet vil bidra til ny kunnskap innen design av strømeffektive kretser for høy frekvens og høy båndbredde lokalisering. Det vil også hjelpe til med å forstå utfordringer med å integrere flere antenner i radioen og å få høy nøyaktighet i lokalisering. Det vil bidra til å gjøre fremtidige radiokretser mer energieffektive, samtidig som ytelsen forbedres i forhold til dagens produkter.


Project leader: Carsten Wulff

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1810999

Institution: NORDIC SEMICONDUCTOR ASA

Address: NA