View Project

Norwegian AI Directory

Performance analytics for utility-scale PV power plants


Description:

På grunn av den ekstremt raske kapasitetsveksten i solbransjen er de fleste av kraftverkene bare et par år gamle. På grunn av fortsatt svært rask teknologiutvikling og overgangen til mer effektive solcellepanelteknologier er nye kraftverk basert på unge produkter med få års felteksponering. Data rundt ytelse, degradasjon og feilrater i moderne solkraftverk er dermed mangelvare. Gjennom unik datatilgang og en unik digital plattform vil IPN PEANUTS endre på dette. Med fallende priser på komponenter og kapital ser vi at drift og vedlikehold utgjør en stadig større del av totalkostnaden for solkraft. Det er stor variasjon i industrien rundt metodikk og nivå. Hva som er det optimale, mest kostnadseffektive nivået for drift og vedlikehold i solkraftverk er fortsatt et uavklart spørsmål. Allikevel er det klart at store solparker, som kan ha millioner av komponenenter, trenger digitale verktøy og algoritmer som gjør det mulig å detektere og diagnostisere feil automatisk på en robust måte. Det er lite delt erfaring knyttet til praktisk bruk av metodikken som er utviklet i forskningsmiljøer rundt om i verden. IPN PEANUTS ligger helt i front i denne utviklingen. Prosjektet vil utvide en proprietær numerisk verktøykasse for tilstandsanalyse av solparker. Prosjektet vil lede til presis bestemmelse av ytelse, degradasjon, feil og feilutvikling i solparker. Med basis i en velfungerende plattform og med tilgang til enorme mengder data er testing og validering av all metodikk sikret. Resultatene vil lede til økt produksjon, reduserte kostnader for drift og vedlikehold og forlenget levetid av solparkene. Partnerne i IPN PEANUTS er Scatec, Equinor, Prediktor og IFE


Project leader: Halvard Haug

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9399981

Institution: SCATEC ASA

Address: NA