View Project

Norwegian AI Directory

PReVENT: PRediction + eVENT


Description:

Stadig flere tjenester blir digitale, og kompleksiteten i IT systemer som støtter disse vokser voldsomt. Det er viktigere enn noen gang å overvåke disse systemene slik at ikke problemer oppstår, da stadig flere av tjenestene også støtter sammfunnskritiske funksjoner. For å i det hele tatt kunne overvåke slike komplekse og distribuerte systemer, og forhindre nedetid og problemer, vil det være nødvendig å overvåke disse maskinelt, da med programvare som automatisk kan varsle om mulige problemer. Selv små avvik kan forplante seg gjennom flere systemer og applikasjoner, være seg banker og sykehus-systemer, og konsekvensene kan være katastrofale. Mengden data som blir produsert av IT systemer er enorme, og det er store variasjoner i type data. For eksempel finnes det rene numeriske data, men også tekst-data som inneholder kombinasjoner av ord, tall og bokstaver. Målet med prosjektet er å utvikle en prototype av et verktøy som automatisk kan overvåke store mengder data. Dette inkluderer ulike data-typer som numeriske data og tekst / log data. Dette vil så bli videre brukt til å utvikle et verktøy som kan predikere fremtidige problemer i IT systemer. Det første året i prosjektet har blitt brukt til å undersøke og teste ulike algoritmer som kan analysere numeriske data og tekst data hver for seg. Dette som en del i å ta frem modeller som også kan kombineres til å analysere tekst og numeriske data samtidig. Andre året vil bli brukt til å se på hvordan vi kan kombinere modeller funnet i første året.


Project leader: Alessandra Cagnazzo

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11172000

Institution: AIMS INNOVATION AS

Address: NA