View Project

Norwegian AI Directory

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem


Description:

GaiaVesterålen We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der prosjektet nå er i gang med å utvikle en høyteknologisk 3D-modell av Vesterålen som viser miljøpåvirkning over tid. I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt. Sentralt i prosjekt står utarbeidelsen av en miljøkontrakt for hele samfunnet. Høsten 2021 startet arbeidet med miljøkontrakten, som ledes av Nordlandsforskning. Miljøkontrakten utvikles i samproduksjon i lokalsamfunnet. Miljøkontrakten skal ligge til grunn for innholdet i den endelige modellen som prosjektet skal skape. GaiaVesterålen?har derfor samlet 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner.?Gruppen speiler et bredt spekter av lokalsamfunnet med bakgrunn i alt fra fiskeri til romfart, og et alderspenn fra barnehage til pensjonist. Problemstillingen de er samlet for å løse er; kan regionen enes om definerte klima- og miljømål i en egen?miljøkontrakt?for Vesterålen??Parallelt er den første konseptuelle 3D-modellen av Vesterålen utviklet og vellykket prototypetestet. Forskningsspørsmålene som skal besvares i GaiaVesterålen er: 1) Hvordan kan samproduksjon av kunnskap engasjere og involvere både lokalsamfunn og besøkende til økt miljøengasjement og i utviklingen av kulturelle opplevelser som tilbys av museer? 2) Hvordan effektivt utvikle opplevelser som er engasjerende ved hjelp av 3D-presentasjoner, og 3) Hvordan enkelt og effektiv knytte data fra ulike kilder sammen for å generere kunnskap om fortiden, nåtiden og fremtiden? GaiaVesterålen er et av de mest spennende innovasjonsprosjektene innenfor kulturfeltet i dag. Prosjektet er en symbiose av historie, teknologi og kunnskap som løsning på miljø- og bærekraftsutfordringene. Det er koblingen, vekselvirkningene og samhandlingen mellom private husholdninger, organisasjonsliv, det offentlige og næringslivet for å løse klima- og miljøproblemene i møte med teknologiutvikling og innovasjon som er kjernen i prosjektet. Prosjektet vil gi både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale effekter i form av flere arbeidsplasser, økt omsetning, økt eksport, økt attraktivitet og økt miljøfokus. Prosjekteier Lofotr Næringsdrift, avdeling Sortland Museum. Bedriftspartnere er Deadline Media og Vesterålen IKT. Forskningspartnere er Nordlandsforskning og SINTEF Digital. En av de viktige målsettingene i prosjektet er å kunne demonstrere Gaia Vesterålen i forbindelse med Bodø2024.


Project leader: Ane Høyem

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13240000

Institution: LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS

Address: NA