View Project

Norwegian AI Directory

Project “OffPAD” Optimizing balance between high security and usability. An innovative approach to endpoint security.


Description:

Teamet har innlemmet en FIDO2 applet i OFFPAD kortet. Denne er basert på de seneste spesifikasjonene fra FIDO alliansen. Kortet kan nå gjøre en FIDO2 basert autentisering ved bruk av den biometriske sensoren og displayet på kortet. Teamet på laboratoriet til NTNU har begynt å forberede metodeverk og arbeidspakker, inkludert forskning av Tamarin og Scyther. Gjennom analyse og verifikasjonsmetoder kan dette støtte opp under design, validering og sikkerhetsegenskaper for mange sikkerhetsprotokoller. Tamarin og Scyther er automatiske verktøy som formelt analyserer sikkerhetsprotokoller. Den initielle forskningen vil fokusere på bruken av Tamarin og Scyther sammen med deres protokollspesifikasjoner og bruker scenarioer. Separat dokument på dette er tilgjengelig hvis ønskelig. Fraunhofer SIT har sett på kravene til OFFPAD og de protokollene som benyttes. Ytelsen til det foreslåtte post-kvantum kryptografi oppsettet i NIST standarden (under utarbeidelse) og kommentarene som har kommet inn til denne er til dels avvikende. Hvert oppsett har sine fordeler og ulemper basert på det spesifikke bruksområdet. I neste omgang vil Fraunhofer SIT velge det rette post-kvantum kryptografi oppsettet og forberede en hardware oppsett for evaluering.


Project leader: Jean-Noël Georges

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15995108

Institution: PONE BIOMETRICS AS

Address: NA