View Project

Norwegian AI Directory

Second generation COVID-19 vaccine on the Vaccibody platform


Description:

Koronaviruset SARS-CoV-2 har forårsaket over 250 millioner tilfeller og over 5 millioner dødsfall siden desember 2019, og det er et stort behov for vaksiner som er i stand til å forhindre sykdom og smitte og har effekt mot virusmutantene som oppstår. Nykode (tidligere Vaccibody AS) biotek firma som har som fokus å utvikle nye immunterapier for kreft og vaksiner for smittsomme sykdommer. Vaccibody har utviklet to kreftvaksinekandidater som er i stand til å stimulere raske og sterke T-celleresponser hos mennesker, og vil nå utvikle denne teknologiplattformen for skreddersydd produktutvikling for smittsomme sykdommer. Nykode skal utvikle en konkurransedyktig andregenerasjons forebyggende vaksine mot COVID-19 og designe denne basert på våre avanserte bioinformatiske analyser og molekylært design. Betydelig preklinisk forskning har blitt utført i 2020 og 2021 som viser evnen til COVID-19-vaksinkandidater til å indusere raske og vedvarende funksjonelle antistoffer og egnede T-celleresponser. Et GMP produkt som skal brukes i en kliniskk fase I studie i Norge er produsert og den første kliniske studien som undersøker COVID-19-kandidaten på mennesker ble igangsatt i november 2021 (NCT05069623). Den kliniske studien vil studere sikkerhet og evaluere immunresponsen på vaksinen. Forventningen er at dette prosjektet vil bidra til å utvikle en unik vaksinekandidat for COVID-19 og samtidig generere verdifulle data i mennesker for en infeksjonsvaksine basert på teknologiplattformen fra Nykode.


Project leader: Pernille Ingemann Nielsen

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14683000

Institution: NYKODE THERAPEUTICS ASA

Address: NA