View Project

Norwegian AI Directory

Expanding the impact of CoMorMent in Norway


Description:

Mentale lidelser gir en redusert livskvaliteten. I tillegg gjør de deg også mer sårbar for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Slik ?samsykelighet?, det å ha flere sykdommer samtidig, er vanskelig for pasientene og deres familier. Det er også en stor utfordring og økonomisk belastning for samfunnet. Men hvordan henger dette sammen? Hvorfor har disse pasientene begge deler på en gang? Forskerne vil finne ut hva som er de underliggende mekanismene for denne høye samsykeligheten, og skille ut hva som er genetiske faktorer, miljømessige faktorer og forholdet disse har til livsstil. Arvelighet spiller avgjørende rolle for både sykdom og atferd. Målet er å finne og identifisere risiko for både risiko for psykiske lidelser og hjerte- og karsykdommer. Deretter skal vi studere hvordan disse eventuelt spiller sammen med livsstil og atferd. Funn fra studien skal formidles til norske klinikere og forskere.


Project leader: Ole A. Andreassen

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 1000000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA