View Project

Norwegian AI Directory

Business model innovation and Ecosystems for Seamless Transactions in Retail (BEST in Retail)


Description:

Innføringen av digital teknologi i detaljhandelen har økt kundenes forventninger til online shopping- og butikkopplevelse. Kundene forventer mer relevant informasjon, høyere servicenivå, on-demand selvbetjening og personlig interaksjon i en flerkanals handleløsning. Å oppfylle disse forventningene krever en radikalt annerledes tilnærming til hvordan sektoren skaper, leverer og fanger verdi utover en fysisk butikk. BEST in Retail-prosjektet er etablert med sikte på å bygge kompetanse for utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller digitale økosystemer som gjør at norsk detaljhandel kan skape og hente ut verdi fra digital teknologi samtidig som de legger grunnlaget for en AI-fabrikk. De som angriper denne omfattende oppgaven og utfordringen er forskningssenteret Digital innovasjon for bærekraftig vekst (DIG) ved NHH kombinert med ekspertisen fra dagligvarekjeden COOP, logistikkselskapet Posten og hovedorganisasjonen VIRKE, en arbeidsgiverorganisasjon som er dominerende innen detaljhandel.I tillegg til kunnskap om utvikling og implementering av digitale teknologier fra SINTEF og NCE Finance Innovation, vil prosjektet utvikle digitalt aktiverte kundereiser og kundesentrerte løsninger som gjør det mulig for norsk detaljhandel å håndtere disse utfordringene. I tråd med planen har SINTEF gjennomført en rekke dybdeintervjuer av nøkkel informanter blant DIG-partnere og virksomheter utenfor. Målet er å avdekke ulike kundereiser («Customer Journey Mapping») slik nøkkelpersoner opplever det. Bildet som tegner seg så langt er at det er lett å gå seg vill i kundereiser (ikke se skogen for trær) og dermed miste oversikten over oppgavene. Gjennom ulike prosjektmøter mellom SINTEF og DIG-forskerne har vi snakket oss gjennom og begynt å bygge innholdet for et overordnet kundereise-kart. SINTEF-data er delt med DIG-teamet. Vi har i slutten av fjerde kvartal begynt fra DIG-siden å tilrettelegge for samtaler med ledere for å avdekke deres forståelse av og modenhet for økosystemtenking som en alternativ måte å organisere økonomisk aktivitet på. Navneliste over hvem vi ønsker å intervjue er etablert og prosessen med å avtale tid for samtaler er påbegynt med estimert gjennomføring i 1 kvartal 2022. I denne prosessen har det vært flere møter i DIG-teamet om dette. Til slutt er det avtalt tid for å involvere, oppdatere og få innspill fra BEST-partnerne før vi kommer for langt i arbeidet.


Project leader: Tor Wallin Andreassen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Vitenskapelige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 13928000

Institution: NORGES HANDELSHØYSKOLE

Address: NA