View Project

Norwegian AI Directory

DISRE Data Driven Innovation in Specialized Retail Ecosystems


Description:

Det er liten tradisjon for forskningsdrevet innovasjon i norsk varehandel som nå møter økt konkurranse fra internasjonale plattformselskaper med helt andre tradisjoner. Det klassiske eksemplet er Amazon som har lang tradisjon for forvaltning av data, forskningsdrevet utvikling av algoritmer og verdifangst fra skybaserte datalagringstjenester. For å møte denne konkurransen utforsker DISRE-prosjektet utforske hvordan deling av data mellom norske faghandelsaktører kan skape alternative fortrinn. I stedet for å ta i bruk en strengt regulert plattformmodell kan faghandelsaktørene samarbeide i et økosystem der siktemålet er felles verdifangst fra deling av data. I prosjektet samarbeider Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo, NIFU, Luleå Tekniske Universitet, Stiftelsen IMIT, konsulentselskapet inFuture, faghandlerne Voice, Happyhomes og Jernia, samt hovedorganisasjonen Virke om forskning rundt tre konsepter for datadeling. I 2021 har prosjektet vært i en oppstartsfase der etablering av hensiktsmessige arbeidsformer, samarbeidsrelasjoner, metoder og datagrunnlag har blitt etablert. I tillegg har prosjektet ansatt en stipendiat med lang erfaring i datadrevet innovasjon, spesielt fra varehandel. Prosjektet har gjennomført de første kartleggingene av regulatoriske, kulturelle og teknologiske forutsetninger for datadrevet innovasjon i faghandelen. Personvernregulering er en vesentlig regulatorisk utfordring og få faghandelsbedrifter har personvernerklæringer som er forberedt på slik innovasjon. De kulturelle forutsetningene varierer også mye og er annerledes i faghandel enn for eksempel i dagligvarehandelen. Teknologisk er det også stor variasjon i forutsetningene for datadrevet innovasjon mellom faghandelsvirksomhetene i prosjektet. Det neste umiddelbare steget i prosjektet er å identifisere og undersøke verdiskapningspotensialet til det første av tre konsepter for datadrevet innovasjon. Dette vil ta utgangspunkt i økosystemet til kundene i en av de deltakende faghandelsbedriftene og bruke metodikk for tjenestedesign i økosystemer i konkretiseringen. Prosjektet har også utlyst en stilling som postdoktor som ventes å bli tilsatt i begynnelsen av 2022.


Project leader: Birgit A. Solem

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9823000

Institution: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Address: NA