View Project

Norwegian AI Directory

What do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacy


Description:

SATVIEW populærvitenskapelig presentasjon Statusrapport 1 Oktober 2021 Samfunnets kunnskap om betydningen av havene må øke for å få et mer felles grunnlag og engasjement rundt atferdsendringer relatert til det marine miljøet. Endringene er nødvendige for å bedre bidra til å bevare havene slik at de kan fortsette å levere de mange økosystemtjenestene vi som mennesker er avhengige av. NIVA har utviklet touchscreen-konsoller for havkompetanse under det Europeiske Horizon 2020-prosjektet ResponSEAble, med flere oppdateringer støttet av for eksempel INTAROS, JERICO-NEXT, JERICO-S3 og EuroSea-prosjektene. Informasjonen om konsollene tar sikte på å støtte utviklingen av kunnskapssystem for europeiske hav, som bidrar effektivt og dynamisk til en økning i havkompetansen til publikum (dvs. forståelsen av havet og vårt forhold til det). Konsollene er i dag plassert på ulike cruise- og fergeskip (f.eks. for norskekysten; M/S Trollfjord, Nordsjøen, M/S Color Fantasy) som også er utstyrt med FerryBox-systemer, noe som gjør det mulig å vise sanntidsdata som samles inn under seiling. Andre plattformer er plassert på vitenskapssentre og museer i Hvaler og Færder nasjonalpark besøkssentre, Norsk Teknisk Museum, Runde Miljøsenter og på NIVA kontorer/laboratorier. Bærbare skjermer og nettbrett med HDMI+USB-tilkobling kan bringes til konferanser og møter for fleksible demonstrasjoner. Plattformene presenter ulike moduler, for eksempel tidsserier med miljødata fra FerryBox-systemene, et interaktivt spill for bærekraftige fiskerier, filmer om invaderende arter, mikroplast og eutrofiering, blant andre kunnskapen om havene ?historier?. En håndfull av disse produktene er tilgjengelige på forskjellige språk: norsk, engelsk, tysk, polsk, russisk og fransk. Plattformene er utviklet og drevet i samarbeid med Global Digital Media. For tiden utvikles en ny modul på plattformene av SATVIEW-prosjektet i samarbeid med Global Digital Media og Brockmann Consult, der høyoppløselige satellittfjernmålingsdata som viser vannkvalitet vil bli vist. Datasettet fra EU Horizon 2020 prosjektet DCS4COP og den utviklede EODataBee-tjenesten for produksjon av dataprodukter av høy kvalitet. Med Europakommisjonens Copernicus-program øker bruken av fjernmålingsdata kontinuerlig og blir en stadig viktigere informasjonskilde for det vitenskapelige samfunnet. Den nye modulen vil demonstrere nytten av satellittdata knyttet til flere vannkvalitetsparametere som er koblet til miljøproblemer, som eutrofiering og formørkning langs kysten. Med SATVIEW vil utviklingen og fordelene med fjernmålingsdata, spesielt i avsidesliggende områder som Arktis, bli vist og kommunisert for å bidra til å forbedre kunnskapen om havene.


Project leader: Therese Harvey

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Miljøinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 978000

Institution: NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Address: NA