View Project

Norwegian AI Directory

How to improve Cyber Security performance by researching human behavior and improve processes in an industrial environment.


Description:

Å lese en standard om cybersikkerhet er en krevende oppgave, fagområdet er stort og nytt for mange innen prosess- og produksjonsindustrien. Det at tema er vanskelig, omfattende og nytt skaper inngangsbarrierer for selskaper eller personer som skal starte sin reise inn i det relativt nye fagfeltet cybersikkerhet. Målet med denne doktorgraden er å senke inngangsbarrierene slik at så mange selskaper som mulig engasjerer seg og øker investeringer i tid og penger på cybersikkerhet. Det forventede resultat fra denne doktorgraden vil være et rammeverk som gir klare retningslinjer på hvilke minimumstiltak selskaper bør implementere. Rammeverket vil være basert på IEC 62443, som er den mest brukte standarden for selskaper som opererer innen prosess- og produksjonsindustrien. En inndeling av selskaper vil sikre at de foreslåtte tiltakene er forholdsmessige og rimelige. Det er av stor viktighet å få på plass cybersikkerhets tiltak, enten det er tekniske løsninger, prosedyrer eller regler. De overnevnte tiltakene vil ha liten til ingen verdi om selskapets ansatte omgår å følge reglene, prosedyrene eller ikke bruker de tilgjengelige teknologiske løsningene. Som del to av denne doktorgraden skal det forskes på hva som driver ansatte og ledelsen til å etterleve cybersikkerhetsregler og -prosedyrer. Hva er personers motivasjonen for å oppføre seg i henhold til selskapets regelverk. Resultatet av denne forskningen vil både påvirke utformingen av det foreslåtte rammeverket og det vil bidra til økt operativ suksess av de foreslåtte tiltak. Forskningen vil bidra til økt forståelse og kunnskap og vil være av interesse og nytte for regulatoriske institusjoner, standardiseringsorganisasjoners, akademia og for det industrielle markedet.


Project leader: Stefan Woronka

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1820999

Institution: SIEMENS AS

Address: NA