View Project

Norwegian AI Directory

Nye reguleringskonsepter i vannkraft


Description:

Forbruket av strøm vil øke, men også bli mer komplisert. Industri og forbrukere finner stadig nye måter å bruke energi fra strøm på. Det kommer samtidig nye kilder til produksjon av strøm, og nye måter å lagre energien på. Mange av kildene som sol og vind vil være avhengig av varierende værforhold. Forbruk og produksjon av strøm må hele tiden balanseres. Det må produseres like mye som det forbrukes hvert minutt. Dette er og vil bli mer utfordrende når både forbruket og produksjonen blir mer kompliserte og varierende. Vannkraft er en av de kildene til strøm som kan reguleres raskest, og vil derfor spille en stor rolle i å balansere forbruk og produksjon. Med nye og bedre reguleringskonsepter vil reguleringen kunne gjøres raskere, tryggere, og mer nøyaktig. Som vil gjøre det enda enklere å balansere forbruk og produksjon. Dermed kan industri og forbrukere stadig finne nye og mer utfordrende måter å forbruke energi fra strøm på. Et mulig reguleringskonsept er variabelt turtall. Ved å installere frekvensomformer kan energien lagret som kinetisk energi i generator og turbin brukes til å balansere ubalanser i forbruk og produksjon som er for raske for konvensjonell regulering. Dette vil kreve større investering, og noe mindre produksjon fra vannet, som må veies opp mot inntekter fra salg av regulering som system tjeneste. Et annet reguleringskonsept er regulertorer som styrer flere turbiner. Dette kan muliggjøre raskere reguleringer uten at det forårsaker skadelige situasjoner i kraftverket.


Project leader: Asgeir Åsnes

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1810999

Institution: RAINPOWER HOLDING AS

Address: NA