View Project

Norwegian AI Directory

KVAL: Stratospheric diagnostics using infrasound and atmospheric model data for risk mitigation to energy related businesses


Description:

Endringer av vind og temperaturer i stratosfæren, (et atmosfærisk lag på ca. 15-50 km over jordoverflaten, opptil fem ganger så høyt som et kommersielt fly i luften), kan sterkt påvirke ukentlige eller månedlige temperatur på bakken. Endringer i den stratosfæriske polarvinden som kalles «Sudden Stratospheric Warming» (SSW), kan føre til hardere vintre i Europa og Nord-Amerika. Et eksempel er «Beast from the East» som fant sted i februar og mars i 2018. De ekstreme værforholdene kom etter en SSW og denne SSW-en påvirket det meste av den nordlige halvkule med 95 dødsfall i totalt 19 land. Industrien har et klart behov for analyseverktøy som kan forklare disse infralyd-dataene og hvordan de kan gi en bedre predikasjoner av virkningen av SSW-er på jordoverflaten. STRATOWATCH-konseptet prosesserer tilgjengelige atmosfæriske modeller og prognoser for så å kombinere denne informasjonen med et unikt datasett av atmosfærisk infralyd (lavfrekvent lyd som vanligvis ikke er hørbar for det menneskelige øret). Instrumentene fanger opp signaler fra stratosfæren og gir kontinuerlige måledata som få andre målinger gir. NORSAR har ny forskning som har sett på infralyd fra havbølger som kan gå over lange avstander igjennom atmosfæren. Denne forskningen gir verdifullt bidrag til overvåking av stratosfæren i nær sanntid. STRATOWATCH er en konseptuell web-basert plattform for stratosfærisk overvåking og SWW-deteksjon. Denne teknologien er i utviklingsfasen og ved implementering av nye forskningsresultater vil det ha mulige bruksområder for lengre værmeldinger (uker til måneder). Det forventes at STRATOWATCH vil kunne være verdifullt, for eksempel innen produksjon av fornybar energi og energihandel.


Project leader: Antoine Turquet

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 499999

Institution: STIFTELSEN NORSAR

Address: NA