View Project

Norwegian AI Directory

Stipendiatstilling 2 NGI (2021-2023)


Description:

Observasjoner og beslutninger tatt av ingeniørgeologer kan være subjektive på grunn av varierte erfaringer, kunnskap og menneskelig skjevhet. Fremskrittet i anvendelsen av kunstig intelligens i geovitenskap kan gi ingeniørgeologer nyttige verktøy for å utføre en objektiv karakterisering av bergmassen og optimalisere designet for å redusere tid og kostnader. Med den økende populariteten til å bruke næravstandssensorteknologi for å innhente høyoppløselige 3D-data fra en bergmasse for analyse og dokumentasjon, er dette doktorgradsprosjektet satt til å fokusere på å finne måter å utnytte og inkorporere næravstandssensorteknologi og kunstig intelligens i to fagområder innen bergteknikk: (1) objektive metoder for bergmassekartlegging og (2) optimering av bergsikringsdesign.


Project leader: Arnstein Aarset

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4180107

Institution: STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Address: NA