View Project

Norwegian AI Directory

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)


Description:

I dette prosjektet har vi som mål å bruke kunstig intelligens til å forbedre prognostiseringen for hjernesvulstpasienter basert på digital patologi, radiologi og kliniske data. Mer spesifikt planlegger vi å bruke kunstig intelligens til å predikere reseksjonsgrad, radiologisk tumorvekst og overlevelse. Prosjektet vil fokusere på diffse gliomer og meningeomer, som er de vanligste typene hjernesvulst.


Project leader: Ingerid Reinertsen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4247750

Institution: STIFTELSEN SINTEF

Address: NA