View Project

Norwegian AI Directory

KVAL: RIMARC Startup II Investigation and documentation of commercial potential of next minutes wave prediction software


Description:

RIMARC er en ny programvareløsning som ved hjelp av input fra en standard navigasjonsradar kan predikere bølger på havet 4-8 minutter frem i tid. Tester av en prototype dokumenterer at slike prediksjoner kan utføres. Ved hjelp av RIMARC programvaren er målsettingen å øke sikkerheten og effektiviteten på operasjoner til havs ved hjelp av bølgeprediksjon 4-8 minutter frem i tid. Gjennom kvalifikasjonsprosjektet har vi undersøkt mer i detalj om markedet for produktet. Vi har hentet inn betydelige mengder med data og statistikk, og hele teamet har fått en bedre forståelse for hvor og hvordan produktet kan passe inn. Når det gjelder forretningsmodell så fremstår det som usikkert hva som er den riktige å satse på. Vi trenger å arbeide med sammen med kunder, samt å utvikle en versjon av softwaren som er nærmere en kommersiell, slik at vi kan gi konkrete tilbud til kunder Interessen for programvaren er betydelig i bransjen. Vi har fått to nue konkrete muligheter for videre samarbeid. De finansielle prognosene er gjennomgått på nytt, og vi mener at de står seg fremdeles. Det vil si at vi forventer en omsetning på 20 MNOK per år for salg av produktet i et etablert marked (= etter 5 år). En tydeligere IP strategi er utviklet, og det har kanskje vært det viktigste bidraget i dette korte prosjektet. Vi har laget skjema som på en forståelig måte beskriver funksjonaliteten i softwaren, og som helt tydelig dokumenterer og plasserer eierskap hos NORCE. Dette har skapt en trygghet i teamet for verdien i produktet, og gjør dialogen med partnere/kunder/investorer mye enklere. Softwaren som er utviklet vil være beskyttet av «Lov om opphavsrett til åndsverk». Vi mener at vi har oppnådd hovedmålet i prosjektet ved at vi har fått bekreftet det kommersielle potensialet i RIMARC programvaren. Vår intensjon er å arbeide videre med kommersialisering, slik at vi kan tilby produktet i markedet i løpet av 2023.


Project leader: Steinar Jørgensen

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 499999

Institution: NORCE INNOVATION AS

Address: NA