View Project

Norwegian AI Directory

Fragaria defence mechanisms and domestication of wild resistance genes


Description:

Både dyrkede og ville planter er utsatt for infeksjoner av mikroorganismer, såkalt patogener, som gir sykdom. Dette er både av stor vitenskapelig og økonomisk interesse. Infeksjoner involverer svært komplekse biologiske mekanismer som omfatter mange genprodukter og signalhendelser i planta og patogenet. Nøkkelen til å bekjempe sykdom er å forstå de molekylære mekanismene som ligger til grunn for sykdomsutvikling, og det er viktig å vurdere både patogenet og planta som ett system (patosystemet). Prosjektet FragDef fokuserer på jordbærplanta og dens nære slektninger, samt en av de mest ødeleggende patogenene i jordbærdyrking, Phytophthora cactorum. Dette patogenet gir sykdom som forårsaker store økonomiske tap og som i dag ofte bekjempes ved bruk av plantevernmidler, med potensiell negativ effekt for miljø og mennesker. En av de beste og mest miljøvennlige måtene å bekjempe plantesykdommer på er å bruke resistente sorter. Det finnes gode resistensegenskaper hos enkelte sorter, men dessverre er mange av de vanlige sortene mottagelige for sykdom. Målet med prosjektet er å utforske patosystemet for å generere grunnleggende ny innsikt i samspillet mellom planta og patogenet. Ved hjelp av moderne omics-teknologier, som har både høy oppløsning og hastighet, kan man avsløre nye aspekter ved krigføringen mellom planter og deres angripere, som til slutt kan hjelpe til med å bekjempe sykdom i planter. Vår ambisjon i prosjektet er å flytte plante-patogen-interaksjonsstudier fra den genetisk relativt enkle modellplanta markjordbær til den langt mer kompliserte oktoploide hagejordbærplanta, blant annet ved å bruke to ville oktoploide foreldrearter av hagejordbær som mellomledd. Vi planlegger å utvikle effektive fenotypingsteknikker ved hjelp av sensorer og maskinlæring for dette patosystemet. Kombinert med moderne genotypingsteknikker vil vi på sikt kunne utnytte genetiske ressurser, spesielt resistensgener, som forekommer i ville planter, på en ny og bedre måte.


Project leader: May Bente Brurberg

Started: 2022

Ends: 2027

Category: Primærnæringsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 9000000

Institution: NIBIO NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Address: NA