View Project

Norwegian AI Directory

Gut microbiota profile recognition in IBD patients


Description:

Genetic Analysis’ (GA) har som mål å visualisere menneskers tarm mikrobiotahelse ved lett tilgjengelige og pålitelige verktøy for profilering av bakterier. GA har utviklet og lansert GA-map®-plattform, en standardisert metode for tarm mikrobiota testing. Den patenterte GA-map®-teknologien er basert på et gitt forhåndsdefinert utvalg av bakterier (pre-determined targets, PDT). Dette standardiserte panelet av bakterier er innebygd i analysen, og forblir uendret i produktets levetid. Denne tilnærmingen oppfyller standardiserings kravene for en diagnostisk test til klinisk rutinemessig bruk. Per i dag finnes ingen metode for å forutsi hvorvidt en individuell IBD pasient vil få et mildt eller alvorlig sykdomsforløp, og det er fremdeles et uoppfylt medisinsk behov å finne den beste behandlingen. Tarm mikrobiota representerer et dynamisk miljø hvor balansen mellom pro- og anti-inflammatoriske bakteriearter er av stor betydning. Kartlegging av tarm mikrobiota kan derfor gi et unikt innblikk i mekanismene som forutsier sykdomsforløp og et verktøy for å finne den mest effektive behandlingen. I dette prosjektet vil GA utvikle en brukervennlig in vitro diagnostisk test for gjenkjenning av bakterieprofiler hos IBD-pasienter. Resultatene fra testen vil bidra til bedre beslutninger vedrørende sykdomsutvikling og mulige behandlingsmetoder.


Project leader: Christina Casen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 16000000

Institution: GENETIC ANALYSIS AS

Address: NA