View Project

Norwegian AI Directory

AI-PRODUCER: AI-based Video Clipping and Summarization of Sport Events


Description:

Som det er beskrevet i prosjekt-sammendraget er målet å lage et AI-basert system som automatisk kan klippe sportevents og lage sammendrag. En slik tjeneste vil spare mye resurser, og i tillegg kunne tilby slike tjenester for store arkiver som ikke er klippet og for ligaer som ikke har midlene til å lage events i første omgang. På dette stadiet har prosjektet akkurat startet. Vi har begynt å samle inn data og eksperimentere med noen initielle modeller for klipping, det vil si å finne passende start og stop-punkter for videoklippene. Arbeidet som utføres nå er videre datainnsamling samt å forbedre de initielle modellene.


Project leader: Michael Alexander Riegler

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3172000

Institution: FORZASYS AS

Address: NA