View Project

Norwegian AI Directory

BulbiEYE One device, a suite of ophthalmological and neurological tests


Description:

Øyesykdommer og nevrologisk lidelser er et voksende folkehelseproblem i en globalt aldrende befolkningen. Nevrologiske sykdommer som Parkinson, MS, Alzheimer eller øyesykdommer som grønn og grå stær, eller øyeskader pga. diabetes, rammer nær én milliard mennesker over hele verden. Flere av disse sykdommene er kjent for å ha feilfunksjoner i øye- og pupillebevegelser. Dette er ofte tegn som kan oppstå lenge før man kan avdekke sykdommen med avansert billedteknologi eller annet medisinsk utstyr. Bulbitech introduserer et revolusjonerende produkt på markedet, ved å måle øye- og pupillebevegelser. Med kamerateknologien i en egenutviklet VR-brille, er målet til Bulbitech å kunne avdekke sykdom i øyet og nevrologiske problemer på et tidlig stadium. Undersøkelsene gir et nøyaktig, pålitelig og kostnadseffektivt system for målinger og analyser av øyet og dets nervesystem. Analysene hjelper legene under kartlegging av sykdommer. Ved tidlig diagnose, vil legene kunne starte behandling tidligere. Dette forbedrer pasienters livskvalitet og hindre sykdommen i å utvikle seg, som igjen redusere den økonomiske byrden for helsevesenet. Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre medisinsk forskning for å bevise teknologiens funksjon, og forbedre den. Prosjektet setter søkelys på å utvikle automatiske tester som i dag utføres manuelt og vurderes subjektivt. Det er mange måleparametere i produktet som har potensialet til å bli såkalte «biomarkører». Disse er måleenheter som forteller noe om mulige underliggende feilfunksjoner i kroppen, og som kan være tegn på sykdom. I et klinisk forskningsprosjekt i samarbeid med øyeavdelingen på Ullevål, nevrologiavdelingen ved Rikshospitalet og Helgelandssykehuset vil Bulbitech klinisk validere produktet. Prosjektet vil definere, og vitenskapelig beskrive, alle måleenhetene i produktet. Man vil også forsøke å se hvordan behandling virker inn på øye- og pupillefunksjoner.


Project leader: Bård Dalhøi

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14175000

Institution: BULBITECH AS

Address: NA