View Project

Norwegian AI Directory

ProductionCompass - Datadrevet produksjonsoptimering i sanntid


Description:

ProductionCompass er et programvareverktøy som utnytter sanntids (real-time) produksjonsdata fra olje- og gass-felter til å automatisk beregne eksplisitte produksjonsråd. For eksempel hvordan en kan endre ventiler, pumper og trykk for å utnytte flaskehalsene på feltet bedre, og på den måten øke produksjonen. ProductionCompass krever ikke installasjon av kostbart fysisk utstyr, medfører ingen regulatoriske utfordringer, og representerer ingen risiko for et felts produksjon. Den økte produksjonen vil i de fleste tilfeller ikke medføre økt energiforbruk eller forurensning. Dette betyr bedre utnyttelse av produksjonssystemet, og dermed redusert energiforbruk per produserte fat. Fallet i oljepris representerer et mulighetsvindu for ProductionCompass, siden oljeselskapenes fokus er dreid fra dyre lete- og utbyggingsprosjekter til mindre kostnadskrevende prosjekter knyttet til effektivisering og optimalisering av felt i drift, hvor store investeringer allerede er gjort. Erfaringer fra det pågående FORNY-prosjektet er at datadrevet produksjonsoptimering ved bruk av ProductionCompass er verifisert på et avgrenset system. Men, for at oljeselskapene skal ta produktet i bruk i deres daglige drift, er det avgjørende at løsningen også analyserer og dokumenterer effekten av rådene ProductionCompass gir. Solution Seeker har derfor et behov for å utvide funksjonaliteten til ProductionCompass, samt teste en utvidet prototype under normal drift i samarbeid med pilotkunde.


Project leader: Vidar Gunnerud

Started: 2016

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3984680

Institution: SOLUTION SEEKER AS

Address: Oslo