View Project

Norwegian AI Directory

DigiSpek Digital lærende spekepølseprosess


Description:

Prosjektet skal utvikle og implementere et digitalisert og lærende prosess- og beslutningsstøttesystem som gir mer forutsigbar produksjonstid, redusert svinn, forutsigbar spekepølsekvalitet, økt medarbeiderinvolvering og bedre totaløkonomi. Spekepølseproduksjonen er en kompleks prosess som gir et statistisk kaotisk system. Det vil si at små forskjeller i forutsetningene kan gi store utslag på resultatet. Det er derfor viktig å identifisere og måle riktige prediktorer og kontrollvariabler gjennom prosessen for å styre produksjonen. Dagens praksis er i hovedsak manuell innsamling og analyse av styringsvariablene; dette er for ressurskrevende og unøyaktig. Automatisk innhenting av data fra sensorer og analyser ved hjelp av algoritmer i styringssystemene vil være til stor hjelp for operatørene som da kan gjøre hensiktsmessige justeringer og beregne mer nøyaktig når de ulike spekepølsepartiene vil være ferdig modnet og av riktig kvalitet. DigiSpek skal kombinere bedriftens håndverksmessige kunnskap og metoder, vitenskapelig designede modellsystemer og eksisterende og nye produksjonsdata for å bestemme optimale styringsvariabler og velge egnede sensorer for måling og analyse. Dataene skal integreres i brukervennlige digitale produksjonsstyring og- rapporteringsløsninger. Ved å tilpasse sensorteknologi til prosessene og samle data til intelligent digital prosesstøtte og prosesslæring (kontinuerlig modellforbedring), vil man danne grunnlag for bedre totaløkonomi og investeringsanalyser for mer automatisert og industrialisert spekepølseprosess. Nortura vil samarbeide tett med Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia, Høgskulen på Vestlandet avdeling Sogndal, Rocketfarm og IRTA i Spania for å løse de ambisiøse forskning- og utviklingsmessige målene vi har satt oss. Prosjektet har et budsjett på 36,6 millioner hvorav 14,7 millioner er forskningsstøtte fra Forskningsrådet. Prosjektet har en varighet på fire år.


Project leader: Karl Helge Albretsen

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14649996

Institution: NORTURA SA

Address: NA