View Project

Norwegian AI Directory

Diri Digitized Intelligent Risk Identification: Commercialization


Description:

Cybersikkerhet er en av de mest alvorlige risikoene som moderne virksomheter står overfor. I januar 2021 mistet Østre-Toten kommune alle produksjonsdataene og sikkerhetskopiene til et løsepengevirus. Ifølge rådmann Stensrud var innbyggernes helse og sikkerhet i fare på grunn av utilgjengelig medisinsk informasjon. Angrepet stoppet også politiske prosesser og stanset endringsaktiviteter. Angriperne vet godt at bare det å gjenopprette IKT-systemer uten data er ikke nok til å gå tilbake til normal drift; det er informasjonen som er samlet i systemene over tid som er den faktiske verdien. I tillegg uttalte Stensrud at kommunen ikke kunne behandle byggesøknader og følge opp beslutninger, som vil "få store samfunnsmessige konsekvenser." I dette ligger kjernen i informasjonssikkerhetsrisikoen: Hvordan kunne kommunen vite at byggesøknader var en kritisk verdi? Og selv om de var klar over det, hva ville være passende sikkerhetsmekanismer? Det tar mange års opplæring og praksis å gjenkjenne disse sikkerhetsrisikoene og dette er årsaken til at vi grunnla vi Diri: For å hjelpe folk med å identifisere verdiene sine, samle kunnskap om beste praksis cyberrisiko og å tilby denne ekspertisen tilbake til sluttbrukeren. I fremtiden vil Diri kunne fortelle kunden hvilke sikkerhetskontroller som skal på plass kun ved å vurdere enkle forretningsattributter og IT -systemene i bruk. Diri AS er et programvare-spin-off selskap som ble grunnlagt i 2020, og stammer fra NTNU Institutt for informasjon og kommunikasjon (IIK), seksjonen for digital sikkerhet og Center of Cyber and Information Security (CCIS). Vårt tekniske mål er å digitalisere sikkerhetseksperten og hjelpe bedrifter til å bli mer hardføre mot cyberangrep. Vårt kommersielle mål for dette prosjektet er å bestemme en målsektor, skreddersy produktet og verifisere vår tilnærming.


Project leader: Gaute Wangen

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4999996

Institution: DIRI AS

Address: NA