View Project

Norwegian AI Directory

Multi-scale integration and digitalization of Arctic sea ice observations and prediction models


Description:

DigitalSeaIce – kinesisk-norsk forskningssamarbeid innen prediksjon av isforholdene på Nordpolen. NTNU, Meteorologisk institutt og to kinesiske universiteter starter nå et større forskningssamarbeid på isobservasjoner og beregning av endringer i isforholdene rundt Nordpolen. Støtten fra Norges Forskningsråd på 9,99 MNOK tildeles de norske partnerne i dette samarbeidet, mens de kinesiske partnerne, Jiangsu University of Science and Technology (JUST) og Dalian University of Technology (DLUT), støttes fra Kina. Hovedmålet er å bygge en digital infrastruktur som kobler ismodeller på en regional skala – basert på satelittmålinger, med lokale og mer detaljerte isstrukturmodeller basert på feltmålinger og skipsmonterte sensorer. Dette skal forbedre hvordan man forstår prosesser i sjøisen og kan forutse isforholdene i Arktis, og hvordan få et større bilde av hvordan variasjonene er på lengre sikt. For å oppnå dette skal man blant annet bruke og videreutvikle kunstig intelligens til å analysere syntetisk aperturradar og optiske bilder fra satellitter, skipsradar, vanlige og infrarøde kamerabilder, og andre sensorteknologier. De andre målene er å lage mer detaljerte og nøyaktige kart og kvalitetskontrollerte ismeldinger om isens bevegelser. Det skal utvikles nye metoder for å overvåke og analysere Nordpolens isdynamikk og dannelse av isflak basert på heterogene datakilder. Dette vil bli brukt til å oppdatere de numeriske modellene. Man forventer gjennom dette prosjektet å utvikle nye metoder og en digital plattform som gir bedre prognoser og beslutningsstøttesystemer for isens bevegelser i et polart klima under stadig endring. På den måten vil man kunne gi mer nøyaktig informasjon og bedre innsikt og forståelse for de polare områdene på jorda. Som et biprodukt vil dette også gi bedre beslutningsstøtte for maritime skipsoperasjoner rundt Nordpolen. NTNU skal ansette en doktorgradsstudent og to postdoktorer i løpet av oppstartsåret.


Project leader: Roger Skjetne

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9996998

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA