View Project

Norwegian AI Directory

Factiverse Searching for the Truth


Description:

Factiverse sin misjon er å automatisere identifiseringen av feilinformasjon og gi en troverdighetskontroll av all elektronisk informasjon ved å bruke banebrytende kunstig intelligens og analyse av naturlig språk (NLP). Selskapet ble grunnlagt i 2019 av førsteamanuensis Vinay Setty og teknologioverføringskontoret Validé, og bygger på langsiktig forskning ved UiS og andre steder. Intellektuelle eiendeler er sikret og Freedom-to-Operate bekreftet. US patent 10 803 387 (tittel: "Deep neural architectures for detecting false claims") er eksklusivt lisensiert til Factiverse. Ytterligere beskyttelse kommer fra proprietær programvarekode og optimaliseringsgevinster fra å behandle store datasett og lære av tidligere mønstre. Gründerteamet er blitt utvidet til å inkludere Madina Salamova (alias Maria Amelie) i rollen som adm. dir., en kjent journalist, forfatter og forretningsutvikler, i tillegg til fire (4) ansatte dedikert til datavitenskap, front-end/UI, brukeropplevelse/UX og testing. Erfarne styremedlemmer og ledere fra mediebransjen har sluttet seg til selskapets kommersialiseringsinnsats. Hovedmålet med prosjektet "Søken etter sannheten" (bokstavelig og i overført betydning) er å fjerne risiko knyttet til teknisk utvikling, og akselerere tidslinjen for markedsinngang for en ny type automatisert verktøy for å identifisere feilinformasjon. En skreddersydd faktasjekkende søkemotor er kjernen i prosjektet; flerspråklig og klar over en rekke heterogene kilder, som synergistisk jobber med dype kunstige nevrale nettverk. Målet vil bli oppnådd ved å teste prototyper i et operativt miljø (TRL 6) sammen med medieselskap, der teknologien fungerer som et foretrukket verktøy for videre kommersiell tilpasning og avtaler. Mer teknisk fokuserte delmål bil bli håndtert på arbeidspakkenivå i en prosjektplan som strekker seg over 24 måneder. Tett samarbeid vil finne sted med UiS, Validé og mediebransjens aktører for å øke robustheten i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er i rute per november 2021.


Project leader: Vinay Jayarama Setty

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4849996

Institution: FACTIVERSE AS

Address: NA