View Project

Norwegian AI Directory

VQ4MedicS: Video Quality Assessment and Enhancement for Pre-Hospital Medical Services


Description:

Den nye nasjonale nasjonale helse- og sykehusplanen 2020-2023 (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) sier at topp moderne teknologi bør utnyttes, og prioriteringer bør tas for å sikre bærekraftige og økonomisk levedyktige løsninger som oppfyller kjerneverdiene i det norske helsevesenet. Planen legger vekt på bruk av videokommunikasjon og andre toppmoderne teknologier for ikke bare å gi bedre tjenester til pasienter som fører til tidligere påvisning av sykdommer og tidligere behandling, men også for å redusere arbeidsmengde og økonomiske kostnader i medisinsk sektor. For å følge denne langsiktige planen har pilotstudier i Norge fokusert på bruk av sanntidsvideokommunikasjon mellom ambulansepersonell og leger på sykehuset. Slik videokommunikasjon i pre-hospitale tjenester mellom ambulansepersonell i felten og leger på sykehuset gjør forbedring og optimalisering av kvaliteten på videoene som brukes i pre-hospitale tjenester viktig, og derfor er videokvalitetsvurdering som er nødvendig som grunnlag for videoforbedring avgjørende. I dette prosjektet, for å legge til rette for bedre beslutningsstøtte, fokuserer vi på kvalitetsvurdering og forbedring av videokommunikasjon i pre-hospitale tjenester ved å ta følgende to retninger: - Kvalitetsvurdering: Gi tekstbeskrivelser av videokvaliteten i sanntid, slik at leger kan ta hensyn til hva og i hvilken grad som påvirker kvaliteten på videoen. - Kvalitetsforbedring: Adaptiv videoforbedring basert på typen og forvrengningsnivået som påvirker videoen, og hvilken rolle slike forvrengninger spiller i legenes beslutningsprosess.


Project leader: Seyed Ali Amirshahi

Started: 2021

Ends: 2026

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11992992

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA