View Project

Norwegian AI Directory

ECSEL-prosjekt AI4CSM Automotive Intelligence for Connected Shared Mobility


Description:

AI4CSM prosjektet utvikler avanserte elektroniske komponenter, systemer og arkitekturer for fremtidige elektriske tilkoblede autonome og felles/delte kjøretøyer (ECAS-Electric Connected Autonomous and shared). Prosjektet bidrar til digitalisering innenfor bilsektoren ved å støtte nye mobile trender og akselerere overgangen til et bærekraftig økosystem. AI4CSM prosjektet leverer essensielle teknologiske innovasjoner innenfor: multisensor fusjons- og persepsjonsplattformer; effektive fremdrifts- og energimoduler; avansert tilkobling for samarbeidende mobilitetsapplikasjoner; integrasjonskonsepter for databehandling i kjøretøy, kantenheter (edge) og skyen; nye digitale plattformer for effektiv og omforent databehandling; og intelligente komponenter basert på pålitelige teknikker og metoder for kunstig intelligens (AI). På denne måten bidrar prosjektet til å muliggjøre funksjonelle ECAS kjøretøyer med innebygget intelligens for fremtidens mobilitet, dvs. sentrale faktorer i bilindustrien for å møte prinsippene i Green Deal som er en integrert del av Europas strategi for å iverksette FNs bærekrafts mål. De nye kjøretøys arkitekturene muliggjøres vha. HW/SW plattformer som er energi effektive og har høy ytelse for kjøring av pålitelige AI algoritmer som f.eks. virtuelle sikkerhetskritiske applikasjoner. Plattformenes beregningsfunksjoner nyttiggjør seg høy båndbredde og forutsigbare tidsforsinkelser, og gir pålitelige applikasjoner og tjenester som gagner ECAS kjøretøyer. De norske partnerne utarbeider krav og spesifikasjoner for et kjøretøy persepsjonssystem med fokus på design parametere relatert til sikkerhet, ytelse, energiforbruk, skalerbarhet, modularitet, og gjenbruk, samt optimalisert for lave kostnader. Utvikling av en applikasjon for flåtestyring (for levering av varer) hvor systemet baserer seg på AI-teknologi, multi-ensor fusjons løsninger og V2V/V2I konnektivet.


Project leader: Ovidiu Vermesan

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 8594993

Institution: SINTEF AS

Address: NA