View Project

Norwegian AI Directory

E!115437 Safe and High-efficiency well drilling using advanced autonomous pressure control and monitoring


Description:

Dette prosjektet tar høyde for å løse gjenstående utfordringer med dagens teknologi for å muliggjøre pålitelig, automatisert trykkstyring med høy-ytelse. Konkret vil prosjektet forbedre håndtering av mulige system- og operasjonelle feil, som utstyrsfeil, sensorfeil, menneskelige feil og nedihulls-hendelser som kan oppstå under boreoperasjoner. Viktige elementer er ny sensorteknologi som muliggjør pålitelig automatisk deteksjon og intelligent håndtering av feil, samt et adaptivt menneske-maskin grensesnitt for økt oversikt over situasjonen, og forbedret interaksjon med operatør under feil og kritiske operasjoner. Målsetningen er å forenkle operasjon av systemet slik at borer kan fokusere på de kritiske aspektene ved boreoperasjonen. Oppsummert projektstatus for høst 2021: Det har blitt avholdt flere workshops sammen med internasjonal og norsk sammarbeidspartner. Fokus er å define, avklare og dokumentere bruker-behov og bruker-caser. Alle bruker-behov skal spesifiseres og ferdigstilles før alt utviklings arbeid starter. Oppsummert så pågår følgende arbeid sammen med norsk og internasjonal sammarbeidspartner: 1. Definere og dokumentere spesifikasjon for rig-sensor, bruker-behov og bruker-caser. 2. Definere og dokumentere for sanntids HMI system sammen med arkitektur og eksterne interfacer. Prosjekt fremdrift er som forventet.


Project leader: Geir Arne Evjen

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5174999

Institution: KELDA DYNAMICS AS

Address: NA