View Project

Norwegian AI Directory

E!115480 Minimally Invasive Installation of Pipeline Asset Strain Sensors


Description:

Målet vårt er å levere banebrytende utgravning, inspeksjon og sensorinstallasjon på vannrør. Prosjektet vil utvikle en robot for å automatisere påføring av belastnings- og temperatursensorer på veggene i vann- og avløpsrør. Disse sensorene genererer dataene som kreves for å forutsi driftssvikt for vannverkene, og forhindrer vanntap og miljøforurensning i distribusjons- og avløpsnettverk. Hovedmålet er å optimalisere installasjonen av CIPPS: Critical Infrastructure Pipeline Protection System. CIPPS er et banebrytende, avansert modelleringsverktøy for forringelse av rørsystemer som tar sensordata av høy kvalitet fra drifts- og avløpsrørledninger for å forutsi brudd på ledninger. For å gjøre dette må strekkmålere og temperatursensorer installeres på tvers av distribusjons- og avløpsnettet på enkelte viktige lokasjoner for å drive prediktive algoritmer. Denne manuelle prosessen er treg og arbeidskrevende, og tar i dag 5 dager å fullføre. Minimering av grave-, installasjons- og gjenopprettingsprosessen med nye graveteknikker og en robotinstallatør reduserer installasjonstiden til ca. 3 timer. Vi vil kalle dette nye systemet MINI-PASS (Minimally Invasive Installation of Pipeline Asset Strain Sensors). Det vil være første gang en robot blir distribuert gjennom en "nøkkelhull" kjernebor for å installere sensorer på rørledninger. Kombinasjonen av CIPPS og MINI-PASS kan betraktes som en banebrytende innovasjon, da det vil tillate levering av forutsigbart vedlikeholds kritiske sanntidsdata for første gang. Prosjektet vil omfatte arbeidsmetoder som optimaliserer TRL7-systemdesignet for produksjon og oppskalering av produksjon som forberedelse til utrulling av systemet i markedet og internasjonal ekspansjon. Målmarkedene i Europa og Nord -Amerika har blitt prioritert basert på utbredelsen av betydelig forverring av eksisterende rørledninger. Systemet vil hjelpe vannverkene å komme potensielle vannledningsbrudd i forkjøpet, slik at tiltak kan settes inn før en skade skjer.


Project leader: Erik Pavels Petersen

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1544999

Institution: PAVELS INNOVATION AS

Address: NA