View Project

Norwegian AI Directory

KVAL: AMCA Automated Metal Cleanliness Analyzer


Description:

Dagens samfunn er bokstavelig talt bygd på et fundament av materialteknologi og materialproduksjon. For å få riktig materialegenskaper er kontroll av urenheter og mikrostruktur essensielt under produksjonen av materialene. Ved små avvik kan egenskapene endre seg kraftig, noe som kan resultere i katastrofale feil. Derfor er kontroll av urenheter essensielt både for prosesskontroll, salg og bruk av materialer. Dagens etablerte metoder for kontroll av urenheter i aluminiumindustrien bærer preg av å må gjøre betydelige avveininger og kompromisser på pris, hurtighet og kvalitet på selve renhetskontrollen. Selv om denne situasjonen er identifisert i aluminiumsindustrien, tror vi situasjonen er liknende i andre relaterte markeder, som produksjon av stål, silisium, magnesium og funksjonelle materialer innen energiteknologi, elektronikk og biomaterialer. AMCA er en ny metode for renhetsanalyse av aluminium som kan gjøre renhetsanalyse av høy kvalitet, raskere enn dagens metoder til lavere pris. Metoden er basert på unike algoritmer for bildeanalyse som analyserer metallurgiprøver i løpet av sekunder. AMCA muliggjør derfor renhetsanalyse i løpet av minutter istedenfor dager. AMCA gir dermed mer data av høyere kvalitet, raskere og billigere. I dette prosjektet har vi sammen med en stor norsk aluminiumsprodusent validert AMCA mot dagen etablerte metode for renhetsanalyse av aluminium (Liquid metal cleanliness analyser, LiMCA). I tillegg har undersøkt om AMCA kan brukes til å løse problemer i over 10 andre industrier, hvor vi har mottatt forslag på over 15 mulige anvendelsesområder. Vi ønsker nå å fortsette valideringen av teknologien, samt vurdere om vi skal forfølge noe av de identifiserte anvendelsesområdene i de andre industriene.


Project leader: Andreas Nicolai Norberg

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 376076

Institution: NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS

Address: NA