View Project

Norwegian AI Directory

Robust Intelligent Control


Description:

For at kunstig intelligente kontrollsystemer skal kunne bli gitt ansvaret for å ta beslutninger i sanntid i en industrisetting, må AI metodene blir mer robuste. Robusthet er evnen til å yte stabilt under usikkerhet, når det oppstår forstyrrelser, når modellen er feil og uvanlige hendelser inntreffer. Robustheten til kunstig intelligente kontrollmetoder er mindre viktig i virtuelle settinger hvor kostnaden ved en feil er liten sammenlignet med fysiske systemer hvor feil er forbundet med risiko for menneskeliv, eiendeler og omgivelsene. I dette prosjektet søker vi å utvikle en dypere forståelse for robuste kontrollmetoder basert på kunstig intelligens og hvordan man kan evaluere robustheten i en industrisetting. Brukstilfeller de utviklede metodene skal evalueres for er vannkraft, billading, oljeproduksjon og styring av strømforbruk i smarte hus.


Project leader: Odd Erik Gundersen

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999993

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA