View Project

Norwegian AI Directory

NorwAI Innovate Conference 2021


Description:

NorwAI Innovate Conference er knyttet til og organiseres gjennom SFI NorwAI, prosjektnummer 309834. Konferansen skal være et utstillingsrom for nye idéer og skal framheve innovasjon. Målgruppen for konferansen er fagfolk i industrien, innovasjonsledere, akademikere og neste generasjons AI-programmerere. Konferansen inneholder et vitenskapelig spor med presentasjoner fra fremstående internasjonale og nasjonale forskere og poster- og demoutstilling hvor studenter og stipendiater inviteres å bidra for å presentere sin forskning. Konferansen inneholder også et industrielt spor, hvor innovasjonsledere og fagfolk er spesielt invitert for å fortelle om sine erfaringer. I tillegg arrangeres et hackathon, hvor studenter har mulighet å delta i en programmeringskonkurranse hvor et vinnende lag blir utpekt i løpet av konferansen. Det vil også bli arrangert en tutorial for profesjonelle innenfor AI-utvikling med fokus på hvordan AI-drevne organisasjoner kan bygges.


Project leader: Jon Atle Gulla

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 36999

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA