View Project

Norwegian AI Directory

Språkteknologisk plattform for automatisering av kundedialog


Description:

85% av all kundeservice forventes å bli automatisert innen 2020 ifølge Gartner Group. Kravet til god kundeservice har blitt en avgjørende konkurransefaktor for tjeneste- og produktleverandører. Convertelligence er tidlig ute med å utvikle norsk språkteknologi som kan automatisere bedrifters kundedialog. Det er utviklet svært mange språkteknologiske verktøy for engelsk, men det finnes dessverre få liknende løsninger for norsk. Vi bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å tolke og forstå språklige data slik at vi kan automatisere kundeservice og kundedialog. Vi er i gang med utvikling av teknologi og har allerede etablert Visma som utviklingspartner og pilotkunde. Vi er også i dialog med andre store selskaper i Norge som ser behovet og besparelsene ved automatisering av kundedialog. Selskapet søker støtte fra FORNY for å dekke kostnader knyttet til utvikling av disse språkteknologiske løsningene. Det er svært mange anvendelsesområder for rammeverket vi bygger, eksempelvis innen service- og finansbransjen. Forretningsmodellen er i første fase å tilby en løpende abonnementstjeneste for våre kunder, som inkluderer vedlikehold av produktet. I tillegg vil vi ta betalt for selve implementeringen og prosessen som leder frem til prosjektleveransen. Det finnes foreløpig få forretningsorienterte kompetansemiljøer innenfor språkteknologi i det norske markedet, slik at vi ser en stor mulighet for å kunne ta en solid posisjon innenfor norsk språkteknologi og dialoghåndtering. I første fase fokuserer vi på det norske språk og det norske markedet, deretter ønsker vi å gjenbruke teknologien for det internasjonale markedet. Convertelligence er et tverrfaglig team med høy kompetanse og erfaring innen språkteknologi, design og forretningsutvikling. Som mentorer har vi det fremste akademiske miljøet innen språkteknologi i Norge, som kommersiell mentor har vi en avdelingsleder hos Bouvet, og som kundereferanse har vi Visma, et av Norges største programvarehus.


Project leader: Arash Saidi

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1000000

Institution: CONVERTELLIGENCE AS

Address: Oslo