View Project

Norwegian AI Directory

New technologies for target discovery in neuropsychiatric disorders


Description:

Nevropsykiatriske lidelser omfatter mange tilstander som rammer hjernen og som påvirker menneskers adferd og helse. Dette omfatter både vanlige psykiatriske diagnoser som depresjon, utviklingsforstyrrelser og psykoser og nevrodegenerative tilstander som gjerne blir klassifisert som nevrologiske sykdommer. Disse sykdommene er viktige årsaker til menneskelig lidelse, tap av liv og produktivitet over hele verden. Medikamentene som brukes mot sykdommene er ofte lite effektivite og spesifikke og ble introdusert 50-100 år siden, hovedsakelig basert på tilfeldige funn. Nylige molekylærgenetiske studier har påvist tydelig assosierte genetiske markører og gener som uttrykkes i spesifikke celletyper i hjernen og pekt på proteiner som kan være terapeutiske mål for fremtidige medikamenter. Det er også rapportert teknologiske gjennombrudd innen anvendelse av kunstig intelligens i studier av genetikk og strukturbiololoi, såvel som eksperimentell molekylærbiologi. Disse teknologiene vil bli videreutviklet, brukt og kombinert i NeuroConvergence-prosjektet. Dette er krevende forskning som avhenger av koordinert innsats fra spesialister med ulik bakgrunn. Vi har derfor etablert en tverrfaglig forskningsgruppe fra det medisinske og matematisk naturvitenskapelige fakultet ved UiB med ekspertise innen maskinlæring og bioteknologi, inkludert human genomikk, proteinstrukturbiologi, medisinalkjemi, molekylær farmakologi og klinisk nevropsykiatri. Prosjektgruppen skal utvikle, anvende og kombinere kunstig intelligens, inkludert maskinlæring og avansert eksperimentell bioteknologi for oppdagelse og testing av nye molekylære behandlingsmål. Disse teknologiene er nye og har tidligere aldri vært kombinert for dette formålet. Vår ambisjon er å avdekke radikalt nye behandlingsmål. Parallelt med identifikasjon av nye molekyler, vil vi utforske behandlingspotensialet av enzymer involvert i produksjon av signalstoffer i hjernen, som allerede er funnet i pågående pilotstudier.


Project leader: Jan Haavik

Started: 2022

Ends: 2027

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 20000000

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA