View Project

Norwegian AI Directory

AB-AG-DESIGN: Rule-guided antibody and antigen design


Description:

Antistoffbinding er grunnlaget for antistoffbasert terapi innen kreft og autoimmunitet. Antistoffer er også utrolig viktige for beskyttelse oppnådd gjennom vaksinasjon. For øyeblikket går utviklingen av antistoffer som medisin langsomt ettersom utviklingen i hovedsak baseres på eksperimentell forskning. I dette forslaget har vi som mål å akselerere forskning på antistoffer ved å utvikle nye in silico tilnærminger til antistoffdesign. Vår tilnærming til å utvikle metoder for antistoff design, er todelt: Vi vil undersøke nye metoder for high-throughput screening av antistoffbinding. Vi vil bruke dataene vi generer til å trene nye maskin-læringsmetoder for prediksjon av antistoffbinding. Til slutt vil vi eksperimentelt demonstrere vår teknologi sin egnethet for in silico antistoff design. Teknologiplattformen vi foreslår vil åpne opp muligheten for å designe antistoffbinding. På lang sikt vil den redusere tid og midler brukt på design av terapeutiske antistoffer og øke antallet målmolekyler som kan behandles mot.


Project leader: Victor Greiff

Started: 2022

Ends: 2027

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 20000000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA