View Project

Norwegian AI Directory

Tjeneste for datadrevet optimalisering av batterielektriske transportmidler – planlegging og overvåking


Description:

«El Bussen står fast i Birkelundsbakken – batteri er helt utladet!» Dette er en avis oppslag vi ikke ønsker å se til vinteren. I prosjektet «Tjeneste for datadrevet optimalisering av batterielektriske transportmidler – planlegging og overvåking» skal vi jobber med bedre planleggingsverktøy slik at bussen kjører deg lett på jobb uten at det skal gå tom for strøm. Ved bruk av kunstig intelligens skal vi finne frem til metoder og planleggingsverktøy der vi regner inn bussens kjørerute, hvor mye oppover og nedover den skal kjører, og hvor mange passasjer fraktes. Vi skal også bruke andre kilder, for eksempel været i dag eller været neste uke, fordi elektriske kjøretøy bruker mere strøm når det er kaldt enn når det er varmt. På denne måten kan busselskapene få det beste råd, basert på kunstig intelligens, maskin læring, og historiske data for at de kan både planlegger kjøreruten, planlegge ladning av batterier, og utnytte kjøretøyene på en bedre måte. Prosjektet vil bidra til å gjøre overgangen fra fossil til nullutslippskjøretøy lettere. Ved å bidra til forutsigbare og stabile offentlig transportløsninger, gjennom reduksjon av driftsavbrudd, vil det fremstå som et godt alternativ til bilbruk. Satsning på batterielektriske løsninger vil også muliggjøres i distriktene. Det vil og sette fokus på hvordan smarte løsninger kan bidra til mer bærekraftig utnyttelse av ressursene.


Project leader: Robert Jacobsen

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4753998

Institution: SAGA TENIX AS

Address: NA