View Project

Norwegian AI Directory

Tidlig-fase bru-design ved bruk av optimaliserings- og maskinlærings-metoder


Description:

Bestemme riktig brutype, samt initiell dimensjonering av denne, kan være svært krevende. Det er mange faktorer å ta hensyn til, og å gjennomføre en kompromissvurdering der alle faktorene blir hensyntatt er utfordrende for den menneskelige eksperten med tradisjonelle metoder. Under designprosessen gjennomgås tradisjonelt en rekke utforminger manuelt, og designeren vurderer hvordan ulike valg påvirker bruens oppførsel i et forsøk på å oppnå det beste brudesignet. I denne sammenheng er tradisjonelt det beste brudesignet den bruen som har tilstrekkelig strukturell integritet til å møte alle sikkerhetskrav til den laveste monetære kostnaden. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle metoder for å automatisere designprosessen. Dette er tenkt gjennomført ved at mange ulike alternative utforminger gjennomgås automatisk, og der hvordan de ulike valgene påvirker bruens oppførsel bestemmes med kunstig intelligens. Denne informasjonen benyttes så videre til å bestemme det beste brudesignet med numerisk optimalisering, der både monetære og miljømessige kostnader kan knyttes til konstruksjonen. Det vil da ikke være begrensinger knyttet til antall faktorer som det tas hensyn til. En økt evne til å se sammenhengen mellom flere variabler, både hvordan de påvirker konstruksjonens strukturelle integritet, men også hvordan valgene påvirker konstruksjonen monetære og miljømessige kostnad, vil da skape grunnlaget for en bedre konstruksjon.


Project leader: Ketil Aas-Jakobsen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1854999

Institution: DR ING A AAS-JAKOBSEN AS

Address: NA