View Project

Norwegian AI Directory

Decision support system for professional real-estate price estimation


Description:

Prosjektet vil bruke digitalisering og kunstig intelligens til å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for profesjonell eiendomsprisestimering. Systemet vil øke nøyaktigheten på verdiestimat, støtte eksperters vurderingsprosesser, og forbedre renovering av boliger. Spesifikt så er målet med prosjektet å: 1) øke nøyaktigheten og redusere tidsbruken på å estimere salgsprisen til en bolig. 2) bestemme prisbidragene av en boligs fasiliteter (som etasje, størrelse, parkering, planløsning, etc.). 3) avgjøre hvordan prisen på en bolig kan økes gjennom oppussing eller utbedringer. Beslutningsstøtteverktøyet vil designes ved å bruke eksperters tidligere prisvurderinger av boliger, samt digitalisering av ny data som prosjektet vil frembringe slik som plantegninger og landskapsdata. Ekspertkunnskapen vil bli kombinert med statistiske data fra store datasett av tidligere transaksjoner. For å muliggjøre denne sammenstillingen vil beslutningsstøtteverktøyet gi oppgaverelevant informasjon når det brukes og la operatører inspisere, modifisere, og hvis nødvendig, overstyre automatisert beslutningslogikk i systemet. Dette vil forbedre gyldighetsområdet for verdivurderinger samt gi tidsbesparelser og øke nøyaktighet.


Project leader: Ulf Jakob Flø Aarsnes

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9745000

Institution: SOLGT.NO AS

Address: NA