View Project

Norwegian AI Directory

SALT Secure privacy preserving Authentication using faciaL biometrics to proTect your identity


Description:

Dette prosjektet utvikler nye egenskaper til Mobai’s ansiktsgjenkjenningssystem for å forbedre kvaliteten på ID-verifisering for tjenester underlagt forskriftene for elektronisk ID (eiDAS) og antihvitvasking (AML). Prosjektet har som mål å videreutvikle nåværende forskningsfront innen ansiktsbiometri, spesielt påv områdene: Beskyttelse av referansedata, mekanismer for vurdering av ansiktskvalitet, og deteksjon av angrep på ansiktsgjenkjenningssystemer. Målet er at prosjektresultatene vil styrke personvernet i biometriske systemer, forbedre nøyaktigheten i ansiktsgjenkjenningssystemer og åpne markedet for bruk av biometriske data i tjenester der det kreves høy tillit.


Project leader: Guoqiang Li

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15918000

Institution: MOBAI AS

Address: NA