View Project

Norwegian AI Directory

AIM: AI-drevet Multiformatunivers


Description:

AIM – AI-drevet Multiformatunivers Dyreparken og Qvisten Animation AS går sammen med inFuture AS og Universitetet i Agder (UiA), om ambisiøst forskningsprosjekt innen kunstig intelligens. Prosjektet AIM – AI-drevet Multiformatunivers skal forske på hvordan man best kan formidle nye historier på tvers av film, serier, spill og opplevelser i park, også kalt multiformatunivers. Med multiformatunivers menes store fortellinger som utspiller seg på tvers av ulike formater og videreutvikles over tid. (Marvel Universe og DC Universe er eksempel på store multiformatunivers.) AIM støttes av Forskningsrådets IPN-program (Innovasjonsprosjekt i næringslivet), går over en treårsperiode og har samlet budsjett på 30 millioner kroner. Målet med AIM er å involvere publikum langt mer aktivt enn i dag, når nye historier skal skrives. Prosjektet skal bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å forstå publikum og samspillet mellom ulike format bedre. Det er kun de største og fremste aktørene i verden som gjør dette i dag, med Netflix og Disney i spissen. Forskjellen er at strømmeselskapene har tilgang på store datamengder, som norske aktører er avskåret fra. Prosjektet må derfor fremskaffe, sette sammen og analysere data på tvers av nye kilder. Dette er datakilder som i dag ikke ses i sammenheng, kun delvis anvendes, og da hver for seg og av separate bransjer. I tillegg til Dyreparken og Qvisten Animation har prosjektet med rådgivere fra inFuture AS og forskere fra Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) og Institutt for Strategi og Ledelse ved Universitetet i Agder (UiA). Prosjektet vil også samarbeide med Cultiva og Visit Sørlandet AS (tidl. USUS) for erfaringsutveksling med kultur- og reiselivsvirksomheter i Agder.


Project leader: Camilla A.C. Tepfers

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13031000

Institution: KRISTIANSAND DYREPARK AS

Address: NA