View Project

Norwegian AI Directory

An AI Tool to Assess, Track, and Predict Early-Stage Startup Impact


Description:

Et datadrevet AI-verktøy som måler og forutsier den positive sosiale og miljømessige påvirkningen og potensielle virkningen av startups og prosjekter i tidlige stadier, både nå, i fremtiden og over tid. Med bærekraft og bekjempelse av klimaendringer som stadig høyere prioritet hos land og selskaper, blir behovet for å definere og måle bedrifters innvirkning på samfunnet mer og mer viktig. For å forstå hvordan bedrifter kan påvirke samfunnet, må definisjoner og målestokker for «påvirkning» (Impact) defineres. Hovedproblemet er at mange nåværende beregninger fokuserer på etablerte selskaper og ikke på startups på tidlig stadium der detaljene om metodikk, produkter og bedriftskultur fortsatt utvikles. Tidlig-fase startups som ønsker å ha en positiv innvirkning på verden, må forstå deres nåværende påvirkningsnivå (impact), deres påvirkningspotensial og hvordan de kan øke deres påvirkning. IMPACTULATOR tar sikte på å møte dette behovet, slik at oppstart i tidlig stadium kan: - måle og forstå deres nåværende virkning - spore utviklingen deres over tid - ha innsikt i hvordan du kan forbedre deres innvirkning - bruke deres effektpoeng for å tiltrekke investorer og større investeringsbeløp - oppfylle deres effektmål - forbedre deres kommunikasjon med effektytelse


Project leader: Marinette Hexeberg

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15976000

Institution: KATAPULT GROUP AS

Address: NA