View Project

Norwegian AI Directory

Cyber-physical Threat Monitoring, Localization and Enforcement in Support of Safety Critical Infrastructure and System Operation


Description:

Det er svært mange sikkerhets- og sikringskomponenter i kritisk infrastruktur som er avhengig av tilgjengelig og robust posisjonsbestemmelse, navigasjon, tidsbestemmelse og kommunikasjon (Position, Navigation, Timing and Communication – PNTC), inkludert hele transportsektoren, søk- og redningstjenester, kraftdistribusjon og til og med finanstjenester. I tillegg er utviklingen og tilpassingen av sikkerhetskritiske autonome systemer og operasjoner avhengig av ubegrenset tilgang på PNTC-signaler. Dessverre har det vist seg at PNTC-signaler er under trusler fra elektromagnetisk interferens, ofte langt over standard grenseverdier. Det forventes at denne trusselen vil øke i framtiden, spesielt ettersom nye, finansielle insentiver kommer på banen. De siste årene har en kombinasjon av et stadig økende antall lavkostnad elektroniske kommunikasjonssystemer og satellittnavigasjonstjenester ført PNTC-tjenester inn i et bruksdomene hvor det er sterke privatlivsmotivasjoner og finansielle motivasjoner for å forstyrre for PNTC-tjenestene. Utstrakt bruk i bom- og andre vegavgifter, kjøretøyforsikringer og flåtestyringssystemer har spesielt bidratt til at direkte forstyrrelsestrusler eksisterer for PNTC-tjenester. Mens betydelig anstrengelser er blitt dedikert til å forsterke komponenter i kritisk infrastruktur mot interferens, så er det også et stort behov for aktiv deltagelse i interferensbekjempelse fra så vel nasjonale som internasjonale spektrumsmyndigheter, samt tiltak for effektiv håndheving ovenfor PNTC-signalforstyrrelser. For å sikre trygg og tilgjengelige operasjon av kritisk infrastruktur og autonome systemer, blir det mer og mer nødvendig å utvikle enkle løsninger for tids- og kostnadseffektiv deteksjon, lokalisering og mulighet til å stanse ulovlige støysendinger. Målet til dette prosjektet er å løse problemet med kjapp og kostnadseffektiv interferensstans for å bane vei for effektiv myndighetshåndheving av nåværende og framtidige PNTC-trusler.


Project leader: Nadezda Sokolova

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11741993

Institution: SINTEF AS

Address: NA