View Project

Norwegian AI Directory

Actionable insights solutions


Description:

I samarbeid med NTNU, NHH og verdensledende forskere, vil vi skape anvendbare innsiktsløsninger™ tilpasset alle interessenter og etablere fundamentet for å bygge helhetlige styringsløsninger. Vi vil basere vårt arbeid på en tverrfaglig tilnærming, dype og brede forretningsinnsikter og -kompetanser, digitale tvillinger og søsken, stordata og smådata kybernetikk, kunstig intelligens og analytics, dynamiske systemer, tilbakemeldingssløyfer, relevante og berikede data av høy kvalitet, og en skalerbar IKT- og analytics-plattform. Våre anvendbare innsiktsløsninger for kunder™ vil operasjonalisere og sammenkoble eksterne faktorer med våre nye og moderne verdikjede for kunder og virksomheter. Dette vil gjøre det mulig å anvende alle typer analytics (deskriptiv, diagnostisk, data, prediktiv, preskriptiv og forlenget) for å få anvendbare innsikter med hensyn til virksomhetenes porteføljer, aktiviteter, kvaliteter og resultater i den moderne verdikjeden for virksomheter samt kundeadferd, kanaler, innhold og fasene i den moderne kundeverdikjeden, betinget av eksterne faktorer. Våre anvendbare innsiktsløsninger for bærekraft™ vil operasjonalisere internasjonale bærekraftsstandarder fra FN, EU og ISO, muliggjøre måling av bærekraft i aktiviteter, oppgaver, prosesser og verdikjeder, og introdusere et helhetlig og kongruent mål på bærekraft. Våre anvendbare innsiktsløsninger for organisatoriske helse™ vil identifisere, måle og innlemme essensielle faktorer som vanligvis ikke måles (eller bare blir målt delvis), for eksempel myke faktorer og prosesser knyttet til eiere, styret og ledere (dvs. overordnede prosesser).


Project leader: Gunnar Haugen

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2462999

Institution: BUSINESS INTELLIGENCE PARTNER AS

Address: NA